Bismon All  of communication products

Company Profileบริษัท บิสม่อน จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยผู้เชี่ยวชาญ และทีมงาน ที่มีประสบการณ์ด้านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์และเทเลคอม โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจ ด้านการค้าส่ง อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ และเทเลคอม ที่ครบโซลูชั่นมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ แบรนด์สินค้า ภายใต้ชื่อ “BISMON” ในประเทศไทยและได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติม (Tradmark)ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา(USA)  ซึ่งสินค้าต่างๆที่ทางบริษัทฯ จัดจำหน่ายอยู่ ได้คัดเลือกโรงงานต่างๆ ที่เป็นโรงงานผลิต ที่ได้รับมาตรฐานสากลที่มีการยอมรับและรับจ้างผลิตให้กับตราสินค้าชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก ในกลุ่มสินค้าประเภทนี้ ซึ่งทางทีมงานได้คัดเลือกโรงงานผลิต เพื่อผลิตสินค้าในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของ “BISMON” เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในด้านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คและเทเลคอม ให้มีคุณภาพมากที่สุดโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มระบบไฟเบอร์ออพติค (Fiber optic cable) ทั้งระบบ เพื่อรองรับการขยายงานในระบบ FTTH ( fiber to the Home)

สินค้าที่ได้รับรอง มาตรฐานจากสถาบัน UL จากประเทศ อเมริกา คือ UTP cable ทั้งชนิด Cat.5e, Cat.6, Cat.6A, Cat.7, Cat.8 ในส่วนคุณภาพของเปลือกสายเคเบิ้ลที่ได้มาตรฐาน(Communications cable) เช่น PVC เกรด CM, CMP, CMR, CMX โดยรหัส UL no: E354119

สินค้าที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ในประเทศไทย ในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ สายไฟเบอร์ออพติค (Fiber optic cable) ใน 2 กลุ่ม คือ มอก.2165-2561 และ มอก.2166-2548 เพื่อให้สินค้าที่ได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักสากล

ทั้งนี้ ในการจัดจำหน่าย สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “BISMON” และ สินค้าในกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่ทางบริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ (Distributor) ยี่ห้อ AFL (www.afltele.com) คือ เครื่องมือวัดสายไฟเบอร์ออพติค (Test & Inspection Fiber optic cable) จาก ประเทศอเมริกา เช่น OTDR, Microscope, Optical Power meter, Light source และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ปัจจุบันเครื่องหมายการค้า “BISMON” ได้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในตลาดในไทย และ ต่างประเทศ

มากขึ้น โดยทางเราไม่ได้หยุดคิดค้น พัฒนาและมองหาสินค้าใหม่ๆ เข้ามาเพื่อให้คนไทย ได้ใช้สินค้าที่ได้คุณภาพ มาตรฐานสากล โดยคนไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบริการรับ Terminate fiber optic & Fusion Splice พร้อม Test OTDR ทั้งยังมีบริการหลังการขายและคอยให้คำปรึกษาทางด้าน การออกแบบ เขียน TOR. วางงานระบบเครือข่ายเน็ทเวิร์ค ,เทเลคอมและอุปกรณ์ media convertor fiber optic ในด้าน CCTV,PLC และระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสายใยแก้วนำแสง (Fiber optic cable) ทุกชนิด.

Bismon Co., Ltd was established on October 29, 2003, with a registered capital of 20 million Thai Baht by an experienced team of specialists. Through the founding of our company, we aim to be the total networking solution in terms of equipment and services, constantly striving to be the leader of fiber optic solutions in Thailand. With a registered trademark in the name of “BISMON” in Thailand, the products we provide have been manufactured from carefully selected factories that passed international standards and certifications. Thus, the products we present aim to be the solution to network and telecommunication issues of the best quality, especially in the division of fiber optic cables.

Products that have been certified by the UL from the United States of America are the UTP cables of Cat. 5e, Cat. 6, Cat. 6A, Cat. 7, and Cat.8, along with communication cables such as PVC cables, having the grades of CM, CMP, CMR, and CMX with the UL number of E354119. Other products that have passed the Thailand Industrial Standard (TIS) certification are the fiber optic cables in the groups TIS 2165-2561 and TIS 2166-2548 for these cables to have quality with a standard that is accepted internationally.

Through vending products within the trademark of “BISMON” and other related products, our company is also a distributor for the brand of AFL (www.afltele.com) which includes the test and inspection of fiber optic cable from the U.S. such as the OTDR, microscope, optical power meter, light source, and other relating tools.

The trademark of “BISMON” is currently becoming steadily more well-known both throughout Thailand and overseas. However, our company has not stopped constantly improving and searching for new quality products to benefit Thai citizens. Thus, our company also offers services in terminating fiber optic and fusion splice, and testing OTDR, while also having post-sale services to assist in various fields such as designing TOR, networking systems, telecommunication, and media converter fiber optic equipment in terms of CCTV, PLC, and other systems in relation with fiber optic cables as well.NEWSLETTER

Sign up to receive the most recent news and sales about our products.