กล่องพักสาย Fiber optic Box สำหรับงานระบบ FTTH, FTTD, FTTO, Networks

กล่องพักสาย Fiber optic Box สำหรับงานระบบ FTTH, FTTD, FTTO, Networks

กล่องพักสาย Fiber optic Box สำหรับงานระบบ FTTH, FTTD, FTTO, Networks

กล่องพักสายและเก็บสายสำหรับงานระบบ ไฟเบอร์ออฟติก ทั้งชนิด Single-mode และ Multi-mode สามารถจัดเก็บและวางในตำแหน่งที่เราต้องการได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เช่น ติดผนัง วางบนโต๊ะ หรือบนพื้น หรือจะวางในตู้สื่อสาร หรือตู้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมและลงตัว เพราะมีขนาดให้เลือกตามความต้องการ ของผู้ใช้งานเป็น หลัก โดยเริ่มที่ 1 ช่อง จนถึง 8 ช่อง ที่รองรับการเชื่อมต่อในระบบไฟเบอร์ออฟติก(Fiber optic cable) ความเร็วสูง ทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร

เราจึงแนะนำกล่องพักสายและเก็บสาย FTTX Fiber optic box ทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดยมีรายการดังนี้

เป็นกล่องพักสายหรือเก็บสายไฟเบอร์ออฟติก ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อ ได้ที่ 8 ช่อง ชนิด SC Simplex แบบเดี่ยว หรือแบบ LC Duplex แบบคู่ ที่สามารถใช้งานได้ในตัวเดียวกัน และยังสามารถรองรับการใช้งานสายไฟเบอร์ออฟติกได้ทั้งแบบ Single-mode และ Multi-mode และมีถาด Splice tray สำหรับการเก็บสาย หลังจากการเชื่อมต่อด้วย Fusion Splice แล้ว

โดยกล่องชนิดนี้ สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนผนัง หรือวางบนโต๊ะ หรือวางในตู้เก็บอุปกรณ์ต่างๆได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยวัสดุ ทำมาจากพลาสติก  ABS ชนิดคุณภาพดี เบาและแข็งแรง ต่อการใช้งาน

อุปกรณ์นี้เหมาะกับงานประเภท  Fiber to the home หรือ Fiber to the office หรือ บ้าน อาคารสำนักงาน หรืองานคอนโดมิเนียม เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานระบบเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก

ขนาดของกล่อง (Dimension)  205x110x30mm

เป็นกล่องพักสายหรือเก็บสายไฟเบอร์ออฟติก ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อ ได้ที่ 4 ช่อง ชนิด SC Simplex แบบเดี่ยว โยรุ่นนี้ สามารถรองรับ SC Adapter Single-mode แบบบ Shutter ที่สามารถเปิด-ปิด ช่องได้ เพื่อกันฝุ่น เมื่อไม่ได้ ใช้งาน และมีถาด Splice tray สำหรับการเก็บสาย หลังจากการเชื่อมต่อด้วย Fusion Splice แล้ว

โดยกล่องชนิดนี้ สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนผนัง หรือวางบนโต๊ะ หรือวางในตู้เก็บอุปกรณ์ต่างๆได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยวัสดุ ทำมาจากพลาสติก  ABS ชนิดคุณภาพดี เบาและแข็งแรง ต่อการใช้งาน

อุปกรณ์นี้เหมาะกับงานประเภท  Fiber to the home หรือ Fiber to the office หรือ บ้าน อาคารสำนักงาน หรืองานคอนโดมิเนียม เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานระบบเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก

ขนาดของกล่อง (Dimension)  100x85x30mm

เป็นกล่องพักสายหรือเก็บสายไฟเบอร์ออฟติก ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อ ได้ที่ 2 ช่อง ชนิด SC Simplex แบบเดี่ยว หรือแบบ LC Duplex แบบคู่ ที่สามารถใช้งานได้ในตัวเดียวกัน และยังสามารถรองรับการใช้งานสายไฟเบอร์ออฟติกได้ทั้งแบบ Single-mode และ Multi-mode และมีถาด Splice tray สำหรับการเก็บสาย หลังจากการเชื่อมต่อด้วย Fusion Splice แล้ว

โดยกล่องชนิดนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนผนัง หรือวางบนโต๊ะ หรือวางในตู้เก็บอุปกรณ์ต่างๆได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยวัสดุ ทำมาจากพลาสติก  ABS ชนิดคุณภาพดี เบาและแข็งแรง ต่อการใช้งาน

อุปกรณ์นี้เหมาะกับงานประเภท  Fiber to the home หรือ Fiber to the office หรือ บ้าน อาคารสำนักงาน หรืองานคอนโดมิเนียม เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานระบบเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก หรือ ใช้งานกับสาย Drop cable และ กล่อง ONU ในการติดตั้ง Fiber optic cable

ขนาดของกล่อง (Dimension)  105x82x22mm

เป็นกล่องพักสายหรือเก็บสายไฟเบอร์ออฟติก Wall Outlet ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อ ได้ที่ 1 ช่อง ชนิด SC Simplex แบบเดี่ยว หรือแบบ LC Duplex แบบคู่ ที่สามารถใช้งานได้ในตัวเดียวกัน และยังสามารถรองรับการใช้งานสายไฟเบอร์ออฟติกได้ทั้งแบบ Single-mode และ Multi-mode ได้

โดยกล่องชนิดนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนผนัง หรือวางบนโต๊ะ หรือวางในตู้เก็บอุปกรณ์ต่างๆได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยวัสดุ ทำมาจากพลาสติก  ABS ชนิดคุณภาพดี เบาและแข็งแรง ต่อการใช้งาน

อุปกรณ์นี้เหมาะกับงานประเภท  Fiber to the home หรือ Fiber to the office หรือ บ้าน อาคารสำนักงาน หรืองานคอนโดมิเนียม หรือโรงเรียน เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานระบบเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก หรือ ใช้งานกับสาย Drop cable และ กล่อง ONU ในการติดตั้ง Fiber optic cable

ขนาดของกล่อง (Dimension)  86x86x20mm

กล่องเก็บข้อต่อ ของสายไฟเบอร์ออฟติก แบบ 1 ช่อง ที่รองรับข้อต่อตัวเมีย ชนิด SC adapter แบบ Simplex(เดี่ยว 1 Core) หรือ LC adapter Duplex (แบบ คู่ 2 Core) ได้ ทั้งแบบ Single-mode และ Multi-mode

หรือรองรับการจัดเก็บรอยต่อของสาย ไฟเบอร์ออฟติก แบบ Fast Connector ในแต่และจุด ตาม บ้าน สำนักงาน หรือ อาคารทั่วไป ไปให้เกิดความเสียหายต่อสายเคเบิลของคุณได้

ตัวอุปกรณ์กล่อง จะมีขอบยางกันน้ำ และผลิตจากวัสดุ พลาสติก เกรดดี ABS+PC และตัวกล่องจะมี รูยึดสกรู สำหรับการแขวนได้

ขนาดของกล่อง (Dimension)   160x47.9x16mm

เป็นกล่องพักสายหรือเก็บสายไฟเบอร์ออฟติก Wall Outlet ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อ ได้ที่ 1 ช่อง ชนิด SC Simplex แบบเดี่ยว หรือแบบ LC Duplex แบบคู่ ที่สามารถใช้งานได้ในตัวเดียวกัน และยังสามารถรองรับการใช้งานสายไฟเบอร์ออฟติกได้ทั้งแบบ Single-mode และ Multi-mode ได้

โดยกล่องชนิดนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนผนัง หรือวางบนโต๊ะ หรือวางในตู้เก็บอุปกรณ์ต่างๆได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยวัสดุ ทำมาจากพลาสติก  ABS ชนิดคุณภาพดี เบาและแข็งแรง ต่อการใช้งาน

อุปกรณ์นี้เหมาะกับงานประเภท  Fiber to the home หรือ Fiber to the office หรือ บ้าน อาคารสำนักงาน หรืองานคอนโดมิเนียม หรือโรงเรียน เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานระบบเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก หรือ ใช้งานกับสาย Drop cable และ กล่อง ONU ในการติดตั้ง Fiber optic cable

ขนาดของกล่อง (Dimension)   86x86x20mm

กล่องพักสายหรือกล่องเก็บสายไฟเบอร์ออฟติก(Fiber optic cable) ชนิดใช้งานภายนอกอาคาร(Outdoor) ได้ และ สามารถรองรับ PLC-Splitter และ Adapter ได้สูงสุด 48 Core จึงเหมาะกับเป็นกล่องพักสายที่เป็นจุดรวมสายไฟเบอร์ออฟติก เพื่อแยกไปต่อใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ สะดวก

ตัวกล่องผลิตจากวัสดุ ABS และมีนำหนักเบา และมีกุญแจล็อค เพื่อความปลอดภัยของกล่องพักสาย

โดยมีขนาดที่ (Dimension)  34.5x13.5x41 cm

กล่องเก็บจุดเชื่อมต่อ Fusion Splice สำหรับงานภายนอกอาคาร (Outdoor) โดยสายมารถรองรับการเก็บสายได้ จำนวน 2 Core สำหรับใส่ Protection Sleeve ได้  ตัวกล่องมีขนาดเล็กและเบา สามารถติดตั้งแบบแขวน หรือวาง ตามจุดต่างๆ ได้สะดวก และปลอดภัย จากสัตว์กัดสายได้

ตัวกล่องผลิตจากวัสดุที่เป็น PC Plastic สีดำ และมีระดับการป้องกันภายนอกอาคารที่ Protection Grade: IP30

กล่องมีขนาด(Dimension)  180x60x20 mm

กล่องเก็บสายไฟเบอร์ออฟติก(Fiber optic cable) แบบภายนอกอาคาร (Fiber closure) ขนาดเล็ก ที่สามารถเก็บสายได้ 4 Core และมีช่องจัดวาง Protection Sleeve จำนวน 4 ช่อง และมีรูสายเข้าจำนวน 2 รู ขนาด 6 มม. ซึ่งเหมาะกับงานระบบ FTTX และระบบ CCTV หรืองาน Fiber optic cable ต่างๆ ในการใช้งานได้ทั่วไป วัสดุทำจากพลาสติก MPP

ตัวกล่องมีขนาด (Dimension) 17.9x7.2x2.6mm

กล่องเก็บจุดต่อสายไฟเบอร์ออฟติก(Fiber closure) รองรับการเก็บสายได้ 24 Core และสามารถรองรับ Adapter SC ได้ จำนวน 4 ตัว เพื่อสามารถต่อแยกจุด ในการใช้งานได้ ทั้งแบบ PLC-Splitter หรือแบบธรรมดาได้

กล่องรุ่นนี้ สามรถใช้งานได้สะดวก โดยการเปิด หรือปิด ได้ด้วยมือ เพราะเป็นแบบแคล็มล็อค โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการเปิดปิด สะดวกต่อการบำรุงรักษา

ตัวกล่องเป้นสีดำ โดยมีระดับการป้องกันที่ IP55 Protection

ขนาดของกล่อง (Dimension) 280x120x62 mm

 

ดังนั้นการเลือกกล่องพักสายหรือเก็บสายในรูปแบบต่างๆ จึงมีความสำคัญอย่างมาก ในการเลือกให้เหมาะสมกับระบบหรือการใช้งานของคุณมากที่สุด และประหยัดกับงบประมาณที่ได้ อีกด้วย

 

ยินดีให้คำปรึกษาและจัดหาอุปกรณ์ สำหรับงานโครงการต่างๆ สำหรับระบบ ไฟเบอร์ออฟติก(Fiber optic cable) ทั้งหมด ครบ Solution ทั้งภายนอกและภายใน

ยินดี รับเขียน TOR ภาษาไทย ในงานโครงการภาครัฐ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

By: BISMON

Tel:0-2563-5000

e-mail:sale@bismon.com

Line@BISMON

 
Recomended Article : บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

๐ 19inch Rack Chassis Media Converter คืออะไร

๐ Clearance Sales OTDR of AFL Brand OCT 2020

๐ ทำไมต้องใช้ตู้ 42U Outdoor Rack 19inch ในการติดตั้งระบบต่างๆ

๐ ตู้ Outdoor แบบตั้งพื้นสำหรับงาน Fiber optic cable มีกี่แบบที่สำคัญ

๐ 10G RJ45 10GBase-T Ethernet to 10GBaseX SFP+ Slot Fiber Media Converter