SFP SC and SFP LC transceiver สำหรับสายไฟเบอร์ออฟติก ต่างกันอย่างไร

SFP SC and SFP LC transceiver สำหรับสายไฟเบอร์ออฟติก ต่างกันอย่างไร

SFP SC and SFP LC transceiver สำหรับสายไฟเบอร์ออฟติก ต่างกันอย่างไร

ก่อนอื่นขออธิบายคำจำกัดความของอุปกรณ์ชนิดนี้ Fiber optic transceiver หรือ Optical transceiver คืออุปกรณ์ที่ใช้รับ และ ส่ง ข้อมูล จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง โดยผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก หรือจะเรียกว่าอุปกรณ์แปลงสัญญาณทางไฟฟ้าไปเป็นสัญญาณแสง โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการแปลงสัญญาณ และให้มีความเร็วในการรับ และ ส่ง ข้อมูลที่มีความเร็วสูงตาม Applications นั้นๆ ในปัจจุบัน

SFP Transceiver ย่อมาจาก Small form-factor pluggable transceiver ซึ่งเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบสื่อสารผ่านสายเคเบิ้ล ไฟเบอร์ออฟติก(Fiber optic cable) โดยจะใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Active device เช่น Ethernet Network Switch, Media converter และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ SFP transceiver module โดยทั่วไปจะมีคอนเน็คเตอร์พอร์ต(Connector port) ชนิด LC connector ในการเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการใช้งานระบบเครือข่ายมากขึ้น และต้องการความเร็วในการเชื่อมต่อและส่งข้อมูล ที่มากขึ้นตามและยังมีอุปกรณ์ทั้งเก่า และใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงได้มีการออกแบบและเพิ่มชนิด ของหัวคอนเน็คเตอร์พอร์ต ชนิด SC connector สำหรับ SFP transceiver module เพิ่มเข้ามาเป็นทางเลือกให้กับอุปกรณ์ในระบบเก่า ที่มีการใช้งานหัว SC connector fiber optic เพื่อให้สามารถใช้งาน SFP transceiver module ได้ กับอุปกรณ์ชนิดใหม่ ให้มีความเร็วเทียบเท่า Applications ในปัจจุบัน และจะได้กล่าวถึงการใช้งานอีกครั้ง

SFP LC transceiver Module มีลักษณะทางกายภาพทั่วไปจะแตกต่างที่คอนเน็คเตอร์พอร์ตที่เป็นชนิด LC connector ซึ่งคอนเน็คเตอร์ชนิดนี้จะเป็นหัวสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก และมีปลายหัวเรียกว่า Ferrule ขนาด 1.25มม ในการรับส่ง สัญญาณแสง ผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก(Fiber optic cable)

SFP SC transceiver มีลักษณะทางกายภาพทั่วไปจะแตกต่างที่ คอนเน็คเตอร์พอร์ตที่เป็นชนิด SC connector ซึ่งคอนเน็คเตอร์ชนิดนี้ จะมีหัวเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่กว่า LC และมีปลายหัวที่เรียกว่า Ferrule ขนาด 2.5 มม ในการรับส่ง สัญญาณแสง ผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก(Fiber optic cable)

ในเรื่องการใช้งาน SFP SC transceiver จะออกแบบมาให้มีหัวคอนเน็คเตอร์แบบ หัวเดี่ยว(Simplex) คือจะใช้สายไฟเบอร์ออฟติกแค่ 1 แกน(Core) ในการใช้งาน ทั้งต้นทาง และ ปลายทาง โดยใช้เทคโนโลยีแบบ WDM Bi-Directional SFP Optical Transceiver Module ในการส่ง สัญญาณระหว่างกัน ซึ่งจะใช้คลื่นความถี่ที่แตกต่างกันทั้งต้นทางและปลายทาง เช่น ต้นทางจะใช้ wavelength 1310/1550nm และ ปลายทาง จะใช้ wavelength 1550/1310nm เพื่อสลับสัญญาณในการรับ และ ส่ง ซึ่งระบบนี้จะประหยัดจำนวนแกน หรือ Core  fiber optic cable ได้มาก

วิธีการใช้งานสำหรับ SFP SC transceiver module fiber optic นั้น ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของแต่ละสถานที่ ว่ามีเป็นแบบไหน เช่น ดังในภาพด้านบนจะใช้ Media converter SFP slot 100/1000Base-X ในการต่อใช้งานกับ SFP SC transceiver WDM BIDI Single fiber ซึ่งจะใช้สายไฟเบอร์ออฟติก เพียง 1 Core ในการเชื่อมต่อ และหัวสายเดิมจะเป็นชนิด SC pigtail fiber optic ที่ของเดิมเชื่อมต่อไว้อยู่ก่อนแล้ว หรือต้องการแปลงหัวคอนเน็คเตอร์ให้เป็น SC ก็ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานจริงเป็นหลัก ทั้งนี้ก็จะได้ระบบการเชื่อมต่อที่มีความเร็วมากขึ้นที่ speed 1.25GB โดยผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก ชนิด Single-mode นั้นๆ

วิธีการใช้งานสำหรับ SFP SC transceiver module fiber optic ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Network Ethernet Switches และ Media converter SFP slot 1000Base-X ที่มีการเชื่อมต่อผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก ชนิด Single-mode จำนวน 1 แกน(Core) ทั้งส่ง และ รับ ใน 1 แกน โดยใช้เทคโนโลยี WDM ดังภาพด้านบน ซึ่งจะเป็นตัวอย่างในการเชื่อมต่อ เพราะลักษณะการใช้งานจริงของแต่ละสถานที่นั้นย่อมไม่เหมือนกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน แล้วแต่จะเลือกใช้งาน ให้เหมาะกัน ตามที่มีของแต่ล่ะสำนัหงานหรืองค์กรนั้น และตามงบประมาณที่สามารถทำได้

Click link สินค้าที่เกี่ยวข้อง

- SFP 1.25GB  transceiver module ทั้งแบบ Single-mode และ Multi-mode 

- SFP 10GB transceiver module ทั้งแบบ Single-mode และ Multi-mode

 

 

ยินดีให้คำปรึกษาในการออกแบบและจัดหาอุปกรณ์ให้ตรงตามการใช้งานจริง

ยินดีให้คำปรึกษาในการเขียน TOR สำหรับหน่วยงานราชการและเอกชน

 

BY: BISMON

E-mail: sale@bismon.com

Tel:0-2563-5000

Line@bismon

 
Recomended Article : บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

๐ คุณรู้จักสายสัญญาณในระบบ Ethernet LAN Indoor กันดีหรือยัง

๐ New! Inline Closure Fiber optic cable 48 Core(Max.96 Core)

๐ การทำงานของ PoE Media Converter Fiber optic cable

๐ วิธีการเลือกสาย UTP PATCH CORD แบบไหนดี

๐ Span length ของสายเคเบิ้ล คืออะไร แล้วมีความสำคัญอย่างไรกับการติดตั้ง