4 & 8 Port SFP Ethernet Fiber Switch

4 & 8 Port SFP Ethernet Fiber Switch

4 & 8 Port SFP Ethernet Fiber Switch(1.25GB) ระบบการเชื่อมต่อสำหรับสายไฟเบอร์ออฟติก(Fiber optic cable) แบบรวมศูนย์กลาง ในการจัดการระบบข่ายสายแบบง่ายๆ ที่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้อง config หรือตั้งค่าใดๆ ในการใช้งาน กับอุปกรณ์ของระบบภายในองค์กร ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ไอที ต่างๆ ที่มีระยะไกล เกินกว่าสายทองแดง UTP cable จะรับได้ตามมาตรฐาน หรือที่เกินระยะ 100 เมตร ขึ้นไป ซึ่งนิยมใช้กันตามหลักสากล

 

ทำไมถึงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ 4 port และ 8 port SFP Ethernet Fiber Switch(1.25GB) เพราะอุปกรณ์ประเภทนี้ เป็นจุดรวมสายและกระจายสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก(Fiber optic cable) ให้อยู่ที่เดียวกัน เพื่อการจัดการที่ง่าย ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งง่ายไม่ต้อง ตั้งค่า หรือ Config ใดๆ ซึ่งอุปกรณ์สามารถติดตั้ง SFP transceiver module(1.25GB) เข้าไปแล้วสามารถใช้งานได้เลย ทั้งชนิด Single-mode หรือ Multi-mode ชนิดของสาย Fiber optic ซึ่งง่ายและสะดวกในการใช้งานในระดับบ้านพักหรือองค์กร โรงงานที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก

ทั้งนี้ อุปกรณ์ประเภทนี้ยังสามารถรองรับสายไฟเบอร์ออฟติก(Fiber optic cable) ได้ตั้งแต่ 4 SFP transceiver และ 8 SFP transceiver(1.25GB) ได้แบบ Dual fiber ( 2 Core) หรือ Single Fiber ( 1 Core) ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานเป็นสำคัญ และขึ้นอยู่กับจำนวนของสายเคเบิลไฟเบอร์ออฟติกของแต่ละองค์กร หรือสถานที่นั้นๆว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถเลือกให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ ทั้งสองประเภทนี้

ตัวอย่างการออกแบบระบบ สำหรับการใช้งาน 4 SFP Ethernet Fiber Switch(1.25GB) ที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ถึง 4 จุด ที่มีระยะทางไกลเกินกว่า 100 เมตร ขึ้นไป ทั้งนี้การเลือกใช้งาน SFP transceiver module(1.25GB) นั้นขึ้นอยู่กับระยะทางเป็นหลัก ถ้าระยะทางที่ติดตั้ง ห่างจาก SFP Fiber Switch ประมาณ 5 กิโลเมตร คุณสามารถเลือก SFP transceiver Module ได้ที่ระยะ 10 กิโลเมตร ในการติดตั้งใช้งานเพียงพอ เป็นต้น

ทั้งนี้ อุปกรณ์ปลายทาง จะต้องเป็น media converter SFP slot (1.25GB)หรือ Ethernet Fiber Switch สำหรับติดตั้ง SFP transceiver Module ได้เช่นกัน เพราะจะได้ตรงกับอุปกรณ์ต้นทางที่เป็น SFP port(1.25GB) เหมือนกัน เป็นต้น

ถ้ากรณีปลายทางเป็นอาคาร หรือสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ภายนอก และมีการกระจายสัญญาณค่อนข้างมากหลายจุด หรือมีหลากหลายอุปกรณ์ เช่น IP Camera, WiFi Acees point หรือ PC คุณสามารถเลือกอุปกรณ์ปลายทาง ที่สามารถรองรับ SFP port fiber ที่เป็น Ethernet Fiber Switch ที่มีการรองรับ RJ45 port จำนวนตั้งแต่ 8, 16,24 หรือ 48 Port ได้ แต่จะต้องมี SFP Uplink port ได้

Click >> B1-SWSFP04F2: 4 Port SFP Fiber slot with 2RJ45 Gigabit Switch(un-managed)

ตัวอย่างการออกแบบระบบ สำหรับการใช้งาน 8 SFP Ethernet Fiber Switch(1.25GB) ที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ถึง 8 จุด ที่มีระยะทางไกลเกินกว่า 100 เมตร ขึ้นไป ทั้งนี้การเลือกใช้งาน SFP transceiver module(1.25GB) นั้นขึ้นอยู่กับระยะทางเป็นหลัก ถ้าระยะทางที่ติดตั้ง ห่างจาก SFP Fiber Switch ประมาณ 5 กิโลเมตร คุณสามารถเลือก SFP transceiver Module(1.25GB) ได้ที่ระยะ 10 กิโลเมตร ในการติดตั้งใช้งานเพียงพอ เป็นต้น ส่วนเรื่อง Speed ในการส่งผ่านข้อมูลของอุปกรณ์ SFP จะเป็น 1.25GB

ทั้งนี้ อุปกรณ์ปลายทาง จะต้องเป็น media converter SFP slot(1.25GB) หรือ Ethernet Fiber Switch สำหรับติดตั้ง SFP transceiver Module ได้เช่นกัน เพราะจะได้ตรงกับอุปกรณ์ต้นทางที่เป็น SFP port เหมือนกัน เป็นต้น

ถ้ากรณีปลายทางเป็นอาคาร หรือสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ภายนอก และมีการกระจายสัญญาณค่อนข้างมากหลายจุด หรือมีหลากหลายอุปกรณ์ เช่น IP Camera, WiFi Acees point หรือ PC คุณก็สามารถเลือกอุปกรณ์ปลายทาง ที่สามารถรองรับ SFP port fiber ที่เป็น Ethernet Fiber Switch ที่มีการรองรับ RJ45 port จำนวนตั้งแต่ 8, 16,24 หรือ 48 Port ได้ แต่จะต้องมี SFP Uplink ports ได้

Click>> B1-SWSFP08F2: 8Ports SFP Fiber Slot with 2RJ45 Gigabit Switch(un-managed)

 

ดังนั้นการเลือกใช้งานและติดตั้งอุปกรณ์ทั้งสองประเภทนี้ จึงมีความสำคัญอย่างมาก สำหรับเป็นจุดรวมสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Fiber optic cable) ทั้งชนิด Single-mode หรือ Multi-mode ได้ทั้งสองชนิดในตัวเดียวกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งาน SFP transceiver module เป็นหลัก และให้ตรงกับชนิดของสายสัญญาณเส้นนั้นๆ

 

ยินดีให้คำปรึกษาและออกแบบระบบและจัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะกับระบบของลูกค้าและตรงตามลักษณะการใช้งาน และงบประมาณ เป็นสำคัญ

 

By: BISMON

e-mail: sale@bismon.com

Tel: 0-2563-5000

Line office: @BISMON

หรือคลิกลิ้ง >>>> https://lin.ee/byvPTc8

เพิ่มเพื่อน

 

 

 
Recomended Article : บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

๐ Clearance Sale Fiber optic AMP-Netconnect AUG 2019

๐ New! PoE Standard IEEE802.3bt (90W)

๐ ข้อแตกต่างระหว่าง Single-mode & Multi-mode

๐ วิธีทำความสะอาดเครื่อง Fusion Splicer Machine

๐ ทำไมต้องใช้ Fiber optic POE?