New Design Open Rack 42U

New Design Open Rack 42U

New Design Open Rack 42, 45U ที่มีความสวยงามและมาพร้มกับความแข็งแรงในการออกแบบใหม่ทั้งหมด โดยเสาของ Rack ออกแบบเป็นรูปตัว M เพื่อความแข็งแรง และใช้สี 2 สีให้ดูสวยงามมากขึ้น
Recomended News :

๐ New! Wall Mount Outdoor Fiber optic Double Layer(Pilot Lamp)

๐ New! Standard PoE IEEE802.3bt

๐ New! Price list & Catalog Fiber optic cable 2020

๐ Media Convertor Series งานสนามบินสุวรรณภมูิ และ ภูเก็ต

๐ New Products Catalog Test & Inspection Fiber optic cable 2021