ทำไมต้องใช้ Fiber optic POE?

ทำไมต้องใช้ Fiber optic POE?

 

ทำไมต้องเลือกใช้งาน Media converter PoE to Fiber optic?

เพราะการใช้งานระบบไอที และอุปกรณ์ต่างๆในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเพื่อช่วยให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นและสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น จึงได้พัฒนาอุปกรณ์ต่างๆออกมามากและสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น จึงต้องหาอุปกรณ์ต่อพ่วงมาใช้งานตามความจำเป็น เช่น ระบบกล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่าย(IP Camera), WiFi, Wireless Access Point, VOIP phone, IP intercoms, IP clocks, PoE lighting และ Facility monitoring control ต่างๆ เป็นต้น

(PoE: Power over Ethernet) คือการส่งกระแสไฟฟ้าไปกับสายสัญญาณระบบเครือข่ายเน็ทเวอร์คในเส้นเดียวกัน

ดังนั้นการเลือกใช้งานอุปกรณ์ Media converter PoE to Fiber optic cable จึงมีความสำคัญและมีประโยชน์ดังนี้

1. อันดับแรก ประหยัดพื้นที่ ในการติดตั้งและใช้งาน เพราะตัวแปลงสัญญาณหรือ Media converter จะมีขนาดเล็ก ประมาณ กว้าง 7 ซม และยาว 9.3 ซม โดยประมาณ จึงสะดวกในการติดตั้งในพื้นที่จำกัดต่างๆ เช่น ติดตั้งในตู้ของระบบ คอนโทรลไฟฟ้าต่างๆ หรือระบบตู้สื่อสารที่เป็นตู้เก่าอุปกรณ์ภายในเต็มพื้นที่ แต่ยังสามารถเพิ่มเติมตัวแปลงสัญญาณ media converter เข้าไปได้ และช่วยเพิ่มระบบของคุณให้ได้ใช้งานอุปกรณ์ใหม่ๆ ให้ได้ใช้งานได้ดีขึ้นอีกด้วย

2. ติดตั้งง่าย ไม่ซับซ้อน เพียงเชื่อมต่อ ระบบสายเคเบิลอย่างถูกต้องก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้อง Config หรือตั้งค่าแต่อย่างใด เช่น การเชื่อมต่อระบบ กล้อง IP Camera ในพื้นที่ระยะไกล เกิน 500 เมตร ก็สามารถเลือกใช้สาย Fiber optic cable ชนิด Single-mode หรือ Multi-mode เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ได้ และใช้งานตัวแปลงสัญญาณ Media converter PoE to Fiber optic เชื่อมต่อก็สามารถใช้งานได้ หรือมีสายเคเบิลเก่าอยู่แล้วก็สามารถนำอุปกรณ์ Media converter เข้าไปติดตั้งเพิ่มเติมได้เหมือนกัน

3. ประหยัดค่าใช้จ่าย   สำหรับ Media converter PoE to Fiber optic เมื่อเทียบกับตัวขยายสัญญาณเครือข่าย PoE อย่างเช่น Ethernet network Switch 4-8 port PoE+ Fiber port ในราคาที่ประหยัดกว่ากันถึง 70% ในการติดตั้งของระบบนั้นๆตามแต่จะเลือกใช้ เพราะสำหรับงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ จะทราบว่าสามารถประหยัดงบประมาณ ได้มาก เช่นกัน เพราะในบางจุด คุณไม่ได้ต้องการช่องเชื่อมต่อที่มาก เกินกว่า 1 ช่อง RJ45 PoE เป็นต้น

4. สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลาย รูปแบบในการเลือกใช้งานให้ตรงตามความเหมาะสมของระบบนั้นๆ โดยจะมีการแบ่งประเภทของตัวแปลงสัญญาณ Media converter ออกตามหมวดหมู่การใช้งาน ดังนี้

- Media converter PoE ที่รองรับสายเคเบิลประเภท Single-mode และ Multi-mode

- Media converter PoE ที่รองรับความเร็ว 10/100Mbps และ 10/100/1000Mbps

- Media converter PoE ที่รองรับระยะทางได้ ตั้งแต่ 100 เมตร ถึง 100 กิโลเมตร

- Media converter PoE  ที่รองรับการใช้งาน ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af(15.4W) และ IEEE802.3at(25.4W)

ดังนั้นการเลือกใช้งานให้ถูกประเภทและถูกต้องตามการใช้งานของระบบนั้นๆจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับนักออกแบบระบบ หรือ Engineer project manager ต่างๆ ที่ต้องคอยหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำมาติดตั้งให้กับลูกค้าเป้นประจำ ทั้งยังช่วยให้ลูกค้าแก้ปัญหาได้และประหยัดงบประมาณได้ เช่นกัน

รายการอุปกรณ์สำหรับ Media converter PoE to Fiber optic cable มีดังนี้

B1-1GPOE-SFP-af: Media Converters 1 Port RJ45 PoE 10/100/1000M + 1 SFP Slot fiber optic

อุปกรณ์ตัวแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก PoE หรือ Media converter PoE 10/100/1000M to Fiber optic ชนิด SFP slot ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อหรือรองรับการใช้งาน SFP transceiver ได้ทั้ง Single-mode(10,20,40,60,80km) และ Multi-mode(550M, 2km) ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานของระบบนั้นๆ โดยมีความเร็วในการส่งข้อมูลที่ 1.25 GB และมีช่อง PoE Output 1 Port RJ45 ที่สามาระรองรับการจ่ายไฟออก DC ที่ได้มาตรฐาน IEEE802.3af(15.4w) และ IEEE802.3at(25.4w) เพราะมีPower adapter 52VDC/1.25A ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานระบบและอุปกรณ์ PoE device ได้ และมีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลของสายแลน RJ45 Port PoE ที่ 10/100/1000Mbps

B1-3631-POE: Media Converter 10/100/1000 BaseTX PoE to 1000 Base FX,SC Dual fiber, Single-mode,20KM

อุปกรณ์ตัวแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก PoE หรือ Media converter PoE to Fiber optic ชนิด Single-mode โดยสามารถใช้งานได้ในระยะ ไม่เกิน 20 กิโลเมตร และใช้งานข้อต่อแบบ SC connector ชนิดคู่ 2 Core หรือ Dual Core ในการรับส่งข้อมูล และมีช่อง PoE Output 1 Port RJ45 ที่สามาระรองรับการจ่ายไฟออก DC ที่ได้มาตรฐาน IEEE802.3af(15.4w) และ IEEE802.3at(25.4w) เพราะมีPower adapter 52VDC/1.25A ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานระบบและอุปกรณ์ PoE device ได้ และมีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลของสายแลน RJ45 Port PoE ที่ 10/100/1000Mbps

B1-3630-POE: Media Converter 10/100/1000 BaseTX PoE to 1000 Base FX,Multimode,500M

อุปกรณ์ตัวแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก PoE หรือ Media converter PoE to Fiber optic ชนิด Multi-mode โดยสามารถใช้งานได้ในระยะ ไม่เกิน 500 เมตร และใช้งานข้อต่อแบบ SC connector ชนิดคู่ 2 Core หรือ Dual Core ในการรับส่งข้อมูล และมีช่อง PoE Output 1 Port RJ45 ที่สามาระรองรับการจ่ายไฟออก DC ที่ได้มาตรฐาน IEEE802.3af(15.4w) และ IEEE802.3at(25.4w) เพราะมีPower adapter 52VDC/1.25A ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานระบบและอุปกรณ์ PoE device ได้ และมีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลของสายแลน RJ45 Port PoE ที่ 10/100/1000Mbps

B1-3301-POE: Media Convertor POE 10/100Base-TX to 100Base-FX,20KM, SM,SC Port 

อุปกรณ์ตัวแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก PoE หรือ Media converter PoE to Fiber optic ชนิด Single-mode โดยสามารถใช้งานได้ในระยะ ไม่เกิน 20 กิโลเมตร และใช้งานข้อต่อแบบ SC connector ชนิดคู่ 2 Core หรือ Dual Core ในการรับส่งข้อมูล และมีช่อง PoE Output 1 Port RJ45 ที่สามาระรองรับการจ่ายไฟออก DC ที่ได้มาตรฐาน IEEE802.3af(15.4w) และ IEEE802.3at(25.4w) เพราะมีPower adapter 52VDC/1.25A ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานระบบและอุปกรณ์ PoE device ได้และมีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลของสายแลน RJ45 Port PoE ที่ 10/100Mbps

B1-2GPOE-SFP-af: Media Converters 2 Port RJ45 PoE Gigabit + 1 SFP Slot fiber optic

อุปกรณ์ตัวแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก PoE หรือ Media converter PoE 10/100/1000M to Fiber optic ชนิด SFP slot ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อหรือรองรับการใช้งาน SFP transceiver ได้ทั้ง Single-mode(10,20,40,60,80km) และ Multi-mode(550M, 2km) ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานของระบบนั้นๆ โดยมีความเร็วในการส่งข้อมูลที่ 1.25 GB และมีช่อง PoE Output 2 Port RJ45 ที่สามาระรองรับการจ่ายไฟออก DC ที่ได้มาตรฐาน IEEE802.3af(15.4w) และ IEEE802.3at(25.4w) เพราะมีPower adapter 52VDC/1.25A ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานระบบและอุปกรณ์ PoE device ได้ และมีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลของสายแลน RJ45 Port PoE ที่ 10/100/1000Mbps

 

ดังนั้นการจะเลือกใช้งานอุปกรณ์ Media converter Fiber optic cable  ชนิด PoE จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญในการติดตั้งอุปกรณ์ให้กับระบบของคุณที่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมทั้งประหยัดงบประมาณได้มากเช่นกัน

ยินดีให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ พร้อมให้คำปรึกษาในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมเขียน TOR ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับงานโครงการภาครัฐ และเอกชนต่างๆ

 

By: BISMON

Tel:0-2563-5000

e-mail: sale@bismon

Line Office: @bismon

 

Line@bismon

เพิ่มเพื่อน

 
Recomended Article : บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

๐ ทำไมต้องใช้สาย Fiber optic cable กับระบบกล้อง IP Camera?

๐ AFL Products Test & Inspection fiber optic cable 2021

๐ Underground (Duct) Fiber Optic Cables สายไฟเบอร์ออพติกชนิดร้อยท่อฝังดิน

๐ เครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ APC, Delta, Zircon

๐ การทำงานของ PoE Media Converter Fiber optic cable