Bismon All  of communication products

Fiber optic cable for duct and direct buried type


14/01/2020 / by Mr.bismon

Shared On :

Fiber optic cable for duct and direct buried type


Fiber optic cable for Duct and Direct buried

เนื่องด้วยในปัจจุบันสายไฟเบอร์ออฟติกได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ออกแบบและวิศวกรระบบต่างๆ บางครั้งยังไม่ทราบว่าสายเคเบิลไฟเบอร์ออฟติกนั้นมีกี่แบบ กี่ประเภทที่เหมาะสมในการเลือกใช้งานในบริบท ตามสภาพแวดล้อมแบบไหน จึงจะเหมาะสมที่สุด ดังนั้นในบทความนี้จะขอพูดถึง สายเคเบิลไฟเบอร์ออฟติกประเภท ร้อยท่อและฝังดินได้(Duct & Direct Buried) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2165-2548 และชนิดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

        

INDOOR/OUTDOOR Fiber optic cable(Single-Tube)

ลักษณะการติดตั้ง

สายไฟเบอร์ออฟติก ชนิดนี้สามารถใช้งานติดตั้งได้ทั้งแบบภายใน และภายนอกอาคาร เพราะเป็นสายเคเบิลที่ไม่มีโลหะอยู่ภายใน จึงทำให้สามารถบิด โค้ง งอ ได้มากกว่า สายประเภทอื่น จึงเหมาะกับการติดตั้งแบบ ร้อยท่อ ภายในอาคาร

ลักษณะโครงสร้างของสายเคเบิล

เคเบิลชนิดนี้มีเปลือกหนึ่งชั้น ที่ผลิตจากวัสดุ ชนิด PE, HDPE หรือ LSZH วัสดุเปลือกด้านนอกสามารถสั่งผลิตได้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน เคเบิลชนิดนี้สามารถบรรจุแท่งแก้วได้สูงสุดที่ 12 แกน(Core)

สายเคเบิลมีความแตกต่างกันอยู่อีกหนึ่งอย่างคือ ตัว Strength member วัสดุที่รองรับแรงดึง  โดยจะนิยมใช้กันอยู่ 2 ประเภทคือ

1.Aramid yarn(เส้นใยสีเหลือง) จะมีความเหนียวพิเศษซึ่งสามารถรองรับแรงดึงได้สูง ราคาก็สูงตาม

2.E-Glass Yarn (เส้นใยสีขาว) จะมีความเหนียว สามารถรองรับแรงดึงได้ปานกลาง ราคาก็ปานกลาง

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานหรือประเภทงานที่จำเป็นต้องใช้งานให้ตรงตามมาตรฐานสากลของแต่ละโครงการหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปในการเลือกใช้วัสดุในการผลิตโครงสร้างของสายเคเบิลชนิดนั้นๆ

OUTDOOR Armoured Fiber optic cable (Single-Tube)

ลักษณะการติดตั้ง

สายไฟเบอร์ออฟติก ชนิดนี้สามารถติดตั้งและใช้งานภายนอกอาคารโดยเฉพาะ และมีเกราะป้องกันโลหะ(Armoured) สายประเภทนี้นิยมติดตั้ง ประเภทแขวนเสา หรือวางเปลือยบนหลังคา หรือใต้ฝ้า หรือรางวายเวย์ แลดเดอร์ ตามโรงงานทั่วไป เพราะสามารถป้องกันสัตว์กัดแทะสาย ทั้งหนูและกระรอกได้ แต่ก็สามารถติดตั้งแบบร้อยท่อ HDPE(สีดำ) ฝังดินได้ เพราะสามารถรองรับแรงกดทับได้ดีกว่าปกติ  

ลักษณะโครงสร้างของสายเคเบิล

เป็นสายเคเบิลที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ขนาดไม่เกิน 10 มม. เปลือกนอกผลิตจากวัสดุที่เป็น PE, HDPE หรือ LSZH ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ส่วนด้านในจะมี  E-Glass Yarn เส้นใยสีขาวสำหรับรองรับแรงดึง และจะมีเกราะป้องกันโลหะ(Armoured) ที่สามารถป้องกันสัตว์กัดแทะสายได้ สายเคเบิลชนิดนี้สามารถบรรจุแท่งแก้วได้สูงสุดที่ 12 แกน(Core) เพราะมีท่อ(Tube) เพียงหนึ่งท่ออยู่ตรงกลางสาย

OUTDOOR Armoured 2 Steel Wire Fiber optic cable

ลักษณะการติดตั้ง

สายไฟเบอร์ออฟติก ชนิดนี้สามารถติดตั้งภายนอกอาคารโดยเฉพาะและมีเกราะป้องกันโลหะ(Armoured) จึงเหมาะกับการติดตั้งแบบ แขวนอากาศ เพราะจะมีเส้นลวด 2 เส้น ขนานไปกับตัวสาย เพื่อรองรับแรงดึงได้สูงสุดขณะติดตั้ง หรือติดตั้งแบบเปลือย บนฝ้าเพดาน หรือรางวายเวย์, แลดเดอร์อาคารโรงงาน เพื่อป้องกันสัตว์กัดแทะสายได้ดี หรือร้อยท่อฝังดินก็ย่อมได้

ลักษณะโครงสร้างของสายเคเบิล

สำหรับโครงสร้างของสายชนิดนี้จะเด่นเรื่องของ จำนวน เส้นลวด 2 เส้นที่ขนานไปกับตัวสาย ส่วนเปลือกนอก สามารถผลิตได้ทั้ง PE, HDPE และ LSZH ตามลักษณะงานที่ต้องการติดตั้งหรือใช้งาน ส่วนด้านในจะมีเกราะป้องกันโลหะผลิตจากเหล็ก สายเคเบิลชนิดนี้สามารถบรรจุแท่งแก้วได้สูงสุดที่ 12 แกน(Core) เพราะมีท่อ(Tube) เพียงหนึ่งท่ออยู่ตรงกลางสาย

                      

Duct Armoured Fiber optic cable

ลักษณะการติดตั้ง

การติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก ชนิดนี้สามารถติดตั้งแบบ ร้อยท่อ หรือ ฝังดินได้ แบบใช้ท่อ HDPE สีดำ หรือ แขวนอากาศ ตามเสาฟ้า หรือผนังอาคารทั่วไปได้ หรือติดตั้งแบบเปลือย ไม่ต้องร้อยท่อ ตามรางเก็บสายแลดเดอร์ โรงงานทั่วไปได้ ซึ่งแล้วแต่ลักษณะการติดตั้งจริง แต่คุณสมบัติเด่นของ โครงสร้างสายประเภทนี้คือ จะสามารถสั่งผลิตสายได้จำนวนมากตั้งแต่ 24 จน ถึง 120 แกน (Core)

ลักษณะโครงสร้างของสายเคเบิล

ตามลักษณะโครงสร้างของเคเบิลชนิดนี้ จุดเด่นก็คือ สามารถบรรจุสายแท่งแก้วได้มากกว่า 12 แกน(Core) จนถึง 120 แกน(Core) หรือมากกว่านั้น ซึ่งโดยรวมจะถูกออกแบบมาให้มี เกราะป้องกันโลหะ ที่ทนต่อแรงกดทับได้ดี ในขณะติดตั้งแบบ ร้อยท่อ หรือฝังดิน  ส่วนในเรื่องของ เปลือกของสายจะผลิตจากวัสดุที่เป็น PE, HDPE หรือ LSZH(Low smoke Zero Halogen) ซึ่งก็แล้วแต่ลักษณะการติดตั้งจริง หรือการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นในแต่ละโครงการนั้นๆไป

Direct Buried Fiber optic cable

ลักษณะการติดตั้ง

การติดตั้งสายเคเบิลชนิดนี้คือการ ฝังดินแบบเปลือยไม่ร้อยท่อ ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ทั้งแบบ ร้อยท่อ หรือแบบ เปลือยโดยไม่ต้องร้อยท่อ เพราะในการออกแบบของโครงสร้างสาย โดยมีเปลือกสายสองชั้น พร้อมเกราะป้องกัน ได้อย่างสมบูรณ์ในการฝังดินของสายเคเบิล สายประเภทนี้เหมาะอย่างยิ่งในการติดตั้งในสถานที่โรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่ต้องการขุดฝังสายลงไปในดิน โดยมีความลึกพอประมาณ ที่จะไม่โดนรบกวนจากด้านบนผิวดิน โดยเฉลี่ยสายเคเบิลไฟเบอร์ออฟติกจะมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 20-30 ปี

ลักษณะโครงสร้างของสายเคเบิล

ลักษณะของโครงสร้างสายชนิดนี้จะมีเปลือก 2 ชั้น(Double Jacket)และเกราะป้องกันโลหะ(armour)ที่แข็งแรง ที่สามารถทนแรงกดทับได้สูง ตัวสายเคเบิลจึงปลอดภัยสูงสุดในการป้องกัน ส่วนวัสดุในการผลิตเปลือกด้านนอก นิยมใช้วัสดุทีเป็น HDPE (High density Polyethylene) ที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี และภายในโครงสร้างสายด้านในสุดจะมี สารป้องกันน้ำ และ ความชื้นอยู่ด้านในสาย จึงช่วยให้สายเคเบิล มีอายุการใช้งานที่นานถึง 30 ปี 

จำนวนการบรรจุสายเคเบิล ชนิดนี้ จะได้ตั้งแต่ 24-144 แกน (Core) ซึ่งคุ้มค่าในการติดตั้งต่อหนึ่งครั้งในจำนวนที่มาก และเพียงพอต่อการใช้งานในระยะยาว

SWA-Steel Wire Armoured Fiber optic cable  

ลักษณะการติดตั้ง

สายเคเบิลชนิดนี้เป็นชนิดที่สามารถติดตั้ง ฝังดิน ได้แบบเปลือย 100% ที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะตามโครงสร้างของสายชนิดนี้ ถูกออกแบบมาแบบพิเศษ ที่มีเปลือกสองชั้น(Double jacket) พร้อมเส้นลวดถัก ล้อมรอบสาย(SWA: Steel Wire Armoured) จึงทำให้การติดตั้งแบบฝังดินเปลือยโดยไม่ร้อยท่อ จึงปลอดภัยสูงสุด สายชนิดนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางตามมาตรฐานสากลในวงการก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมหนักหรือโรงงานผลิตไฟฟ้าทั่วไป ที่ได้มาตรฐานสากล ในการออกแบบและเลือกใช้งานสายชนิดนี้

ลักษณะโครงสร้างของสายเคเบิล

คุณสมบัติเด่นของสายชนิดนี้น่าจะเป็นการออกแบบที่โดดเด่น เรื่องของ การนำเส้นลวด Galvanized Steel มาถัก ล้อมรอบสาย เพื่อรองรับแรงดึงและแรงกดทับ และป้องกันการกระแทก สับ เจาะ ได้ดีเยี่ยม ซึ่งแรงดึงสูงสุดของสายชนิดนี้จะอยู่ที่ 10,000 นิวตัน ซึงสูงมากในการออกแบบ ส่วนเรื่องวัสดุที่นำมาผลิตเปลือกด้านนอกก็จะเป็น HDPE ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนได้ดี เช่นกัน

Tight Buffer building Indoor/Outdoor Fiber optic cable  

ลักษณะการติดตั้ง

สายประเภทนี้จะติดตั้งในอาคารสูง หรืออาคารทั่วไป ที่ต้องการมาตรฐานและคุณภาพที่ดี เพราะด้วยคุณสมบัติเด่นของสายชนิดนี้ด้านในท่อแกนจะไม่มีเจล กันความร้อน ที่เป็นของเหลวด้านใน เพราะถ้ามีของเหลวด้านในเช่น เจล กันความร้อนทั่วไปจะไหลจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำ ทำให้อุปกรณ์ด้านล่างในกล่องพักสาย อาจจะสกปรก หรือไปทำให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์ตัวอื่นๆได้  ทั้งนี้ในบ้านเราไม่ค่อยได้นิยมใช้งานมากนัก เนื่องจากราคาแพง แต่ด้วยมาตรฐานการติดตั้งที่ถูกต้องสำหรับงานอาคารสูง ที่ถูกออกแบบมาโดยวิศวกรต่างประเทศจะระบุรุ่นหรือข้อกำหนดมาโดยตรง หรือไม่ก็เลือกสายแบบภายในโดนเฉพาะ Indoor type PVC  หรือ LSZH เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการออกแบบระบบ

ลักษณะโครงสร้างของสายเคเบิล

คุณสมบัติของโครงสร้างสายชนิดนี้จะเป็นแบบ Tight Buffer แกนต่อแกน คือจะมี Aramid yarn (เส้นใยสีเหลือง) ในทุกๆเส้น เพื่อง่ายต่อการใช้งานและรองรับแรงดึงขณะติดตั้งได้ดี และภายในตัวสายเคเบิลจะมี Central Strength member แกนกลางที่รองรับแรงดึงที่ผลิตจาก FRP ที่ไม่ใช่โลหะ แต่มีความแข็งแรงเทียบเท่า ส่วนเปลือกด้านนอกสุด จะสามารถเลือกวัสดุที่เป็นชนิด PE, HDPE หรือ LSZH ได้

BY: BISMON

e-mail: technical@bismon.com

Recomended Article : บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

๐ Media converter ทำงานอย่างไร และ ราคาประหยัด กว่าใช้ Ethernet Switch จริงหรือไม่

๐ มาทำความรู้จัก กับสายแลน UTP Cat5 และ Cat.6

๐ Fiber optic cable ชนิด แขวนอากาศ มีกี่ชนิด

๐ (ภาคต่อ)คุณรู้จักสายสัญญาณในระบบ สายแลน (LAN) UTP Outdoor กันดีหรือยัง

๐ ทำไม! สายไฟเบอร์ออฟติก จะต้องมีมาตรฐาน ?มอก.? (มาตรฐานอุตสาหกรรม)

Welcome to Bismon

    ยินดีต้อนรับ สู่ website www.bismon.com ซึ่งเป็นเว็บไซด์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าของทางบริษัทฯ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งสินค้าทั้งหมดนี้เป็นสินค้าประเภทระบบ เครือข่ายเน็ทเวิร์ค หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการขายสินค้า โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น ทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดทั่วประเทศ

Follow On Facebook

Article Categories

Last Article บทความล่าสุด

การติดตั้ง Closure Fiber และ Loop สายไฟเบอร์ออฟติก บนเสาไฟฟ้า
การติดตั้ง Closure Fiber และ Loop สายไฟเบอร์ออฟติก บนเสาไฟฟ้า

มาตรฐานการติดตั้ง กล่อง Closure Inline สำหรับสายเคเบิลไฟเบอร์ออฟติก(Installation Fiber o...

Read more

NEWSLETTER

Sign up to receive the most recent news and sales about our products.